Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

52/2020 - Usługa stałego serwisu eksploatacyjnego systemu CliniNET CGM na okres 6 miesięcy

Informacje o zamówieniu
Usługa stałego serwisu eksploatacyjnego systemu CliniNET CGM na okres 6 miesięcy
52/2020
Przetarg nieograniczony
Usługi
2020-06-25 12:00:00
2020-06-25 12:15:00
2020-08-23

: 2020-06-03 11:38:43
: Harackiewicz Emilia