Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

91/2022 - Modernizacja pomieszczeń i sal operacyjnych USKwB

Informacje o zamówieniu
Modernizacja pomieszczeń i sal operacyjnych USKwB
91/2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-09-30 12:00:00
2022-09-30 12:15:00
2022-10-29

: 2022-09-13 13:23:09
: Harackiewicz Emilia