Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

57/2019 - Dostawa materiałów ortopedycznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa materiałów ortopedycznych
57/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-09-23 12:00:00
2019-09-23 12:15:00
2019-11-21

: 2019-08-05 12:36:36
: Maciejewska Martyna