Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

82/2020 - Dostawa soczewek oraz noży do operacji okulistycznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa soczewek oraz noży do operacji okulistycznych
82/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-10-09 12:00:00
2020-10-09 12:15:00
2020-12-07

: 2020-09-07 10:08:52
: Maciejewska Martyna