Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

99/2019 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do ZDB

Informacje o zamówieniu
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do ZDB
99/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-12-18 12:00:00
2019-12-18 12:15:00
2020-02-15

: 2019-11-15 09:48:35
: Wasilczyk Iwona