Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.9.2021 - Przebudowa dachu budynku mieszkalnego ul. Kościelna 1B w Opatówku

Informacje o zamówieniu
Przebudowa dachu budynku mieszkalnego ul. Kościelna 1B w Opatówku
Zp.In.271.9.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-06-10 09:45:00
2021-06-10 10:00:00
2021-07-09

: 2021-05-26 12:51:25
: Matusiak Krzysztof