Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

48/2020 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na okres 36 miesięcy do ZDB

Informacje o zamówieniu
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na okres 36 miesięcy do ZDB
48/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-07-07 12:00:00
2020-07-07 12:15:00
2020-09-04

: 2020-06-03 10:51:41
: Wasilczyk Iwona