Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.56.2021.AŚ - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa”

Informacje o zamówieniu
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa”
CUW.262.56.2021.AŚ
tryb podstawowy
Usługi
2021-09-24 10:00:00
2021-09-24 11:00:00
2021-10-23

: 2021-09-10 13:32:18
: Śliwińska Anna