Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

NA/O/60/2023 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do wykonywania zgładów/próbek metalograficznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do wykonywania zgładów/próbek metalograficznych
NA/O/60/2023
Uproszczone (pozaustawowe)
Dostawy
2023-05-15 10:00:00
2023-05-15 10:15:00
2023-06-13

: 2023-05-04 13:30:50
: Kaczorowska Katarzyna