Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

59/2019 - dostawa zastawek TAVI

Informacje o zamówieniu
dostawa zastawek TAVI
59/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-08-16 12:00:00
2019-08-16 12:15:00
2019-10-14

: 2019-07-09 09:23:29
: Harackiewicz Emilia