Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

8/2020 - Dostawa aparatów do hemodializ

Informacje o zamówieniu
Dostawa aparatów do hemodializ
8/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-04-08 12:00:00
2020-04-08 12:15:00
2020-06-06

: 2020-03-05 11:41:00
: Wasilczyk Iwona