Zamawiający
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ceramiczna 1
22-100 Chełm
Tel.: 562 32 54
Faks: 562 32 47
Adres strony internetowej: www.szpital.chelm.pl

ZP 3311/54/2019 - Zakup zestawów do podaży diet płynnych w żywieniu dojelitowym

Informacje o zamówieniu
Zakup zestawów do podaży diet płynnych w żywieniu dojelitowym
ZP 3311/54/2019
uproszczone (pozaustawowe)
Dostawy
2019-11-28 09:00:00
2019-11-28 09:00:00
30 dni

: 2019-11-25 11:41:33
: Kaźmieruk Alicja