Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.5.2024.MS - Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w 2024 r.

Informacje o zamówieniu
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w 2024 r.
CUW.262.5.2024.MS
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2024-02-26 10:00:00
2024-02-26 11:00:00
2024-03-26

: 2024-02-13 10:52:34
: Smarzoch Monika