Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.32.2023.AW - Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa

Informacje o zamówieniu
Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa
ZP.271.1.32.2023.AW
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2023-04-25 13:00:00
2023-04-25 13:15:00
2023-05-10 11:00:00
2023-05-10 11:10:00
2023-05-24

: 2023-04-07 12:58:29
: Wesołowska Agnieszka