Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.40.2023.RM - Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu STREET WORKOUT - os. Rogi B.O. - II postępowanie

Informacje o zamówieniu
Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu STREET WORKOUT - os. Rogi B.O. - II postępowanie
ZP.271.1.40.2023.RM
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2023-05-19 11:45:00
2023-05-19 12:00:00
2023-06-17

: 2023-04-28 10:29:58
: Mikołajewicz Rafał