Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.17.2023 - Przebudowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Szałe - "Słoneczna Promenada"

Informacje o zamówieniu
Przebudowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Szałe - "Słoneczna Promenada"
Zp.In.271.17.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-08-04 09:45:00
2023-08-04 10:00:00
2023-09-02

: 2023-07-20 11:43:38
: Kubasik Krzysztof