Zamawiający
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ceramiczna 1
22-100 Chełm
Tel.: 562 32 54
Faks: 562 32 47
Adres strony internetowej: www.szpital.chelm.pl

ZP 3311/45/2019 - Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, implantów oraz innych materiałów ortopedycznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, implantów oraz innych materiałów ortopedycznych
ZP 3311/45/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-11-25 09:00:00
2019-11-25 09:30:00
60 dni

: 2019-10-23 10:32:03
: Bartnik Grażyna