Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
Tel.: 8275426
Faks:
Adres strony internetowej: www.szpitalsieradz.pl

SZP.215-7/21 - Transport, odbiór i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych

Informacje o zamówieniu
Transport, odbiór i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych
SZP.215-7/21
przetarg nieograniczony
Usługi
2021-03-15 10:00:00
2021-03-15 11:00:00
90 dni

: 2021-02-16 09:09:52
: Janczak Elżbieta