Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

04/SZ/2019 - Dostawa sprzetu jednorazowego do zabiegów ablacji serca do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzetu jednorazowego do zabiegów ablacji serca do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku
04/SZ/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-04-25 10:00:00
2019-04-25 10:15:00
2019-06-23

: 2019-03-08 09:12:55
: Czaczkowska Renata