Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.ewsm.org/

DZP-270-72-2020 - Rozbudowa sieci LAN
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Rozbudowa sieci LAN
DZP-270-72-2020
Przetarg nieograniczony
Roboty budowlane
2020-12-21 11:00:00
2020-12-21 11:30:00
2021-01-19

: 2020-12-04 14:40:28
: Kupczyk Tomasz