Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.13.2023 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatówek ul. Ogrodowa (675519 P)
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatówek ul. Ogrodowa (675519 P)
Zp.In.271.13.2023
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2023-04-21 09:45:00
2023-04-21 10:00:00
2023-05-20

: 2023-04-06 08:07:37
: Woźniak Wojciech