Zamawiający
Gmina Kępno
Ratuszowa 1
63-600 Kępno
Tel.: 5909400
Faks: 5909402
Adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

WR.271.5.2024 - Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie z przeznaczeniem na żłobek

Informacje o zamówieniu
Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie z przeznaczeniem na żłobek
WR.271.5.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-03-05 08:30:00
2024-03-05 09:00:00
2024-04-03

: 2024-02-14 14:02:06
: Hendrys Iwona