Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

17/SZ/2021 - Dostawa Prokalcytoniny

Informacje o zamówieniu
Dostawa Prokalcytoniny
17/SZ/2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-12-06 10:00:00
2021-12-06 11:00:00
2022-01-04

: 2021-11-22 14:21:31
: Czaczkowska Renata