Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.ewsm.org/

DZP-270-49-2020 - Dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych, prześcieradła papierowego, papieru czyszczącego

Informacje o zamówieniu
Dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych, prześcieradła papierowego, papieru czyszczącego
DZP-270-49-2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-09-17 12:00:00
2020-09-17 12:30:00
2020-10-16

: 2020-09-09 14:36:54
: Maciejczak Patrycja