Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.5.2023 - Budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola gminnego w Opatówku ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek

Informacje o zamówieniu
Budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola gminnego w Opatówku ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek
Zp.In.271.5.2023
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2023-02-23 09:45:00
2023-02-23 10:00:00
2023-03-24

: 2023-02-07 10:43:17
: Woźniak Wojciech