Zamawiający
Gmina Myślenice
Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Tel.: 126392300
Faks: 126392305
Adres strony internetowej: www.myslenice.pl

BZP/271/89/2022 - Orzeł Park - rozbudowa placu zabaw na Dolnym Przedmieściu na działce nr 1780,obr. 1 w Myślenicach

Informacje o zamówieniu
Orzeł Park - rozbudowa placu zabaw na Dolnym Przedmieściu na działce nr 1780,obr. 1 w Myślenicach
BZP/271/89/2022
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2022-08-16 09:00:00
2022-08-16 09:30:00
2022-09-14

: 2022-07-29 11:43:00
: Pacek Bogdan