Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.53.2022.AW - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jeremiego Przybory w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE

Informacje o zamówieniu
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jeremiego Przybory w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE
ZP.271.1.53.2022.AW
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-06-01 11:00:00
2022-06-01 11:15:00
2022-08-29

: 2022-05-20 13:11:17
: Wesołowska Agnieszka