Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.4.2021 - Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego

Informacje o zamówieniu
Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego
ZDP-DT.3430.4.2021
Przetarg nieograniczony
Usługi
2021-09-29 11:00:00
2021-09-29 12:00:00
2021-12-27

: 2021-08-24 10:25:55
: Kocisz Agnieszka