Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.2.2022 - Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego

Informacje o zamówieniu
Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego
ZDP-DT.3430.2.2022
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-02-28 11:00:00
2022-02-28 12:00:00
2022-05-28

: 2022-01-21 08:19:18
: Kocisz Agnieszka