Zamawiający
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP.030.2020 - System nawigacji magnetycznej z wyposażeniem

Informacje o zamówieniu
System nawigacji magnetycznej z wyposażeniem
ZP.030.2020
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-08-17 09:00:00
2020-08-17 09:30:00
2020-10-15

: 2020-06-08 09:16:00
: Kolasiński Michał