Zamawiający
Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Pasteura 3
01-093 Warszawa
Tel.: 225892180
Faks:
Adres strony internetowej: www.nencki.edu.pl

AZP-261-04/2024 - Kontrakt serwisowy na urządzenie NovaSeq 6000 firmy Illumina

Informacje o zamówieniu
Kontrakt serwisowy na urządzenie NovaSeq 6000 firmy Illumina
AZP-261-04/2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2024-02-13 11:00:00
2024-02-13 11:15:00
2024-03-13

: 2024-02-02 13:08:34
: Rawa -Rębkowska Joanna