Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

66/2019 - Usługi serwisowe na sprzęt medyczny

Informacje o zamówieniu
Usługi serwisowe na sprzęt medyczny
66/2019
Przetarg nieograniczony
Usługi
2019-10-31 12:00:00
2019-10-31 12:15:00
2019-12-29

: 2019-09-18 12:59:13
: Harackiewicz Emilia