Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.9.2023 - Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezledy – Głomno
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezledy – Głomno
ZDP-DT.3430.9.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-01-04 11:00:00
2024-01-04 11:30:00
2024-02-02

: 2023-12-15 13:36:09
: Kocisz Agnieszka