Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.6.2022 - Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki – Wardomy w msc. Sędławki o długości 950 m
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki – Wardomy w msc. Sędławki o długości 950 m
ZDP-DT.3430.6.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-04-26 11:00:00
2022-04-26 11:30:00
2022-05-25

: 2022-04-05 17:57:58
: Kocisz Agnieszka