Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

16/2019 - Dostawa stentgraftów nadnerkowych

Informacje o zamówieniu
Dostawa stentgraftów nadnerkowych
16/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-03-07 10:00:00
2019-03-07 10:15:00
2019-05-05

: 2019-02-22 10:13:18
: Laszkiewicz Ewelina