Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.81.2022.AJ - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy/rozbudowy ul. Romana Dmowskiego - II POSTĘPOWANIE

Informacje o zamówieniu
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy/rozbudowy ul. Romana Dmowskiego - II POSTĘPOWANIE
ZP.271.1.81.2022.AJ
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-07-22 11:45:00
2022-07-22 12:00:00
2022-10-19

: 2022-07-11 10:48:51
: Janyk Agnieszka