Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

1/2020 - Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01

Informacje o zamówieniu
Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01
1/2020
Przetarg nieograniczony
Usługi
2020-03-09 12:00:00
2020-03-09 12:15:00
2020-05-07

: 2020-02-03 11:49:22
: Harackiewicz Emilia