Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.86.2022.AJ - Remont mostu w ciągu ulicy Szkolnej

Informacje o zamówieniu
Remont mostu w ciągu ulicy Szkolnej
ZP.271.1.86.2022.AJ
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2022-08-12 11:45:00
2022-08-12 12:00:00
2022-09-10

: 2022-07-28 13:03:59
: Janyk Agnieszka