Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
Tel.: 833 43 70
Faks: 833 43 05
Adres strony internetowej: www.spzoz-bielsk.pl

ZP.261.6.2024 - Dostawa endoprotez i implantów
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Dostawa endoprotez i implantów
ZP.261.6.2024
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2024-04-15 10:00:00
2024-04-15 10:10:00
2024-07-13

: 2024-03-19 10:10:03
: Kraśko Kacper