Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

95/2019 - Usługa transportu pacjentów dializowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

Informacje o zamówieniu
Usługa transportu pacjentów dializowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
95/2019
Przetarg nieograniczony
Usługi
2019-12-06 12:00:00
2019-12-06 12:15:00
2020-02-03

: 2019-10-24 09:40:41
: Wasilczyk Iwona