Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.32.2023.MS - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1402 O - ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu na trasie dojazdu do terenów inwestycyjnych"

Informacje o zamówieniu
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1402 O - ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu na trasie dojazdu do terenów inwestycyjnych"
CUW.262.32.2023.MS
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-09-20 10:00:00
2023-09-20 11:00:00
2023-10-19

: 2023-08-31 10:18:54
: Kulczyk Magdalena