Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

4/2020 - Dostawa implantów ortopedycznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa implantów ortopedycznych
4/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-03-12 12:00:00
2020-03-12 12:15:00
2020-05-10

: 2020-01-20 12:03:08
: Maciejewska Martyna