Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

61/2020/RPO - Dostawa Respiratorów i kapnografu

Informacje o zamówieniu
Dostawa Respiratorów i kapnografu
61/2020/RPO
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-07-14 12:00:00
2020-07-14 12:30:00
2020-09-11

: 2020-06-24 14:07:33
: Maciejewska Martyna