Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

56/2020/RPO - Dostawa sprzętu medycznego do Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu medycznego do Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym
56/2020/RPO
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-07-14 12:00:00
2020-07-14 12:15:00
2020-09-11

: 2020-06-24 10:53:40
: Wasilczyk Iwona