Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

59/2020/RPO - Dostawa systemu do odsysania treści z przestrzeni podgłośniowej oraz urządzenia do monitorowania parametrów hemodynamicznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa systemu do odsysania treści z przestrzeni podgłośniowej oraz urządzenia do monitorowania parametrów hemodynamicznych
59/2020/RPO
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-07-09 11:00:00
2020-07-09 11:15:00
2020-09-06

: 2020-06-24 10:45:37
: Laszkiewicz Ewelina