Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

106/2022 - Dostawa otolaryngologicznego mikroskopu operacyjnego

Informacje o zamówieniu
Dostawa otolaryngologicznego mikroskopu operacyjnego
106/2022
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-11-18 12:00:00
2022-11-18 12:15:00
2023-02-15

: 2022-10-21 13:49:36
: Krajewska Izabela