Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

NA/P/307/2021 - Dostawa karnetów dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej uprawniających do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych w 2022 roku.

Informacje o zamówieniu
Dostawa karnetów dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej uprawniających do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych w 2022 roku.
NA/P/307/2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-12-02 10:00:00
2021-12-02 10:15:00
2021-12-31

: 2021-11-22 11:43:13
: Jurasz Aneta