Zamawiający
Gmina i Miasto Odolanów
Rynek 11
63-430 Odolanów
Tel.: 733-15-81
Faks: 733-38-92
Adres strony internetowej: www.odolanow.pl

ZP.271.2.2.2024 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P - Raczyce- Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej

Informacje o zamówieniu
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P - Raczyce- Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej
ZP.271.2.2.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-03-11 09:30:00
2024-03-11 10:00:00
2024-04-09

: 2024-02-21 09:07:13
: Pluta Jerzy