Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

02/SZ/2021 - Usługi serwisu aparatów do hemodializ

Informacje o zamówieniu
Usługi serwisu aparatów do hemodializ
02/SZ/2021
Tryb podstawowy
Usługi
2021-05-10 10:00:00
2021-05-10 11:00:00
2021-06-08

: 2021-04-30 14:17:02
: Czaczkowska Renata