Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

105/2020 - Dostawa gazów medycznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa gazów medycznych
105/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-01-19 11:00:00
2021-01-19 11:15:00
2021-03-19

: 2020-11-25 13:38:59
: Laszkiewicz Ewelina